Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy licencyjnej z 11 bit studios S.A. MOONLIT S.A. (PLMNLIT00014)

22-06-2021 14:29:29 | Bieżący | ESPI | 9/2021
oRB_ASO: Zawarcie umowy licencyjnej z 11 bit studios S.A.

PAP
Data: 2021-06-22

Firma: MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
MOONLIT S.A.
Temat
Zawarcie umowy licencyjnej z 11 bit studios S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Moonlit S.A. _"Emitent" lub "Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym zawarta została umowa licencyjna ze spółką 11 bit studios S.A. _"11 bit studios"_. Zawarcie przedmiotowej umowy umożliwia Spółce wykorzystywanie elementów pochodzących z gry Frostpunk produkcji 11 bit studios, a także samego logo Frostpunk w produkowanej przez Emitenta grze Model Builder, jak również przewiduje wzajemną współpracę w zakresie promocji. Umowa licencyjna ma charakter nieodpłatny.

Spółka zakłada, że wprowadzenie do produkcji Spółki elementów gry 11 bit studios przełoży się na wzrost zainteresowania grą Model Builder, w tym o część osób z grupy fanów Frostpunka. Poza potencjalnym zwiększeniem rozpoznawalności Spółki i jej produkcji, Zarząd przewiduje poszerzenie grona potencjalnych nabywców gry Model Builder, co może wpłynąć na zwiększenie wolumenu jej sprzedaży, a konsekwentnie na wzrost przychodów Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MOONLIT S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-140 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Łobzowska 16/9
_ulica_ _numer_
+48 790 813 888 ------------------------------------------------------------
_telefon_ _fax_
contact@moonlit.games www.moonlit.games
_e-mail_ _www_
9452185161 362001973
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-22 Michał Gardeła Prezes Zarządu
2021-06-22 Maciej Kowalówka Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MOONLIT S.A.
Tytul Zawarcie umowy licencyjnej z 11 bit studios S.A.
Sektor
Kod 31-140
Miasto Kraków
Ulica Łobzowska
Nr 16/9
Tel. +48 790 813 888
Fax ------------------------------------------------------------
e-mail contact@moonlit.games
NIP 9452185161
REGON 362001973
Data sporzadzenia 2021-06-22
Rok biezacy 2021
Numer 9
adres www www.moonlit.games
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.