Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja Spółki Biogened S.A. dotycząca stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na rynku NewConnect BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

13-10-2011 16:57:59 | Bieżący | EBI | 10/2011
Zarząd Spółki Biogened S.A. przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, wynikających z Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku, stanowiącego tekst jednolity dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Dobre Praktyki BIOGENED S.A