Raporty Spółek ESPI/EBI

Tekst jednolity statutu Blue Tax Group S.A. Blue Tax Group Spółka Akcyjna (PLBLTXG00010)

21-04-2011 14:56:34 | Bieżący | EBI | 27/2011
Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. w związku z dokonanymi zmianami Statutu Spółki przekazuje poniżej nowy, jednolity tekst Statutu Blue Tax Group S.A.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Mirosław Stanisławski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Statut-BlueTaxGroupS.A