Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta Raportu bieżącego nr 10/2011 "Informacja Spółki Biogened S.A. dotycząca stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na rynku NewConnect" BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

13-10-2011 18:37:57 | Bieżący | EBI | 11/2011
W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 10/2011 emitent informuje, że w załączniku do Raportu w dokumencie "Dobre Praktyki BIOGENED S.A." został popełniony błąd. W punkcie 3.8 podano niepełną informację.
Emitent w załączeniu przesyła prawidłowy dokument "Dobre Praktyki BIOGENED S.A."

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Dobre Praktyki BIOGENED S.A