Raporty Spółek ESPI/EBI

Odwołanie członków Rady Nadzorczej BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

04-11-2011 15:40:35 | Bieżący | EBI | 12/2011
Zarząd Biogened S.A. (Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 03 listopada 2011 roku odwołało Pana Andrzeja Kuźmę - z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Panią Annę Kowalską ze składu Rady Nadzorczej Spółki.


Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu