Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za I kwartał 2011 r SMT Software S.A. (PLSMTSF00014)

11-05-2011 17:57:46 | Kwartalny | EBI | 23/2011
Zarząd SMT Software S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2011 r.

Podstawa prawna: §5 pkt 4.1. Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733 /2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Szymon Pura - Członek Zarządu
  • Alicja Szymkiewicz - Manager ds. marketingu i PR


Załączniki:

SMT Software_Raport kwartalny za I Q 2011