Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie członków Rady Nadzorczej BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

04-11-2011 15:47:24 | Bieżący | EBI | 13/2011
Zarząd Biogened S.A. (Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 03 listopada 2011 roku, powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki:

1. Pana Andrzeja Grzegorzewskiego powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2. Panią Urszulę Grzegorzewską
3. Panią Sylwię Grzegorzewską

Zgodnie z pkt. 3.4. Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej zostaną zamieszczone na stronie internatowej Spółki w najbliższym możliwym terminie.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu