Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SUNTECH S.A. w dniu 10.05.2011r. Suntech Spółka Akcyjna (PLSNTCH00012)

11-05-2011 18:41:33 | Bieżący | EBI | 14/2011
Zarząd SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 10.05.2011r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 4 ust.2 pkt 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

  • Piotr Saczuk - Prezes Zarządu
  • Wojciech Franczak - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

uchwały ZWZ z dnia 10.05.2011r.