Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Biogened S.A. z dnia 03 listopada 2011 roku BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

04-11-2011 15:53:33 | Bieżący | EBI | 14/2011
Zarząd Spółki Biogened S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 03 listopada 2011 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99.Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

treść podjętych uchwał na NWZA BIOGENED SA w dniu 03.11.2011