Raporty Spółek ESPI/EBI

ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - kwiecień 2011 r. ORZEŁ Spółka Akcyjna (PLORZL000019)

13-05-2011 23:23:35 | Bieżący | EBI | 22/2011

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w okresie styczeń - kwiecień 2011 r. Spółka według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody na poziomie 8 080 tys. PLN, co stanowi 100,3 % przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


  • Jacek Orzeł - Prezes Zarządu