Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za I kwartał 2011 roku Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

16-05-2011 15:46:43 | Kwartalny | EBI | 8/2011
Zarząd Emmerson S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2011 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Marek Krajewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Emmerson-raport kwartalny - I kw 2011-16.05.11