Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za III Kwartał 2011 r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

14-11-2011 12:25:32 | Kwartalny | EBI | 19/2011
Zarząd ASSETUS S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" publikuje raport kwartalny za III kwartał 2011 roku. W załączeniu treść raportu.  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu
  • Sylwia Gola - V-ce Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport kwartalny za III kwartał 2011-ASSETUS S.A.