Raporty Spółek ESPI/EBI

Tekst jednolity Statutu. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

26-05-2011 09:49:52 | Bieżący | EBI | 33/2011
Zarząd Forever Entertainment S.A., w załączeniu, przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 28 kwietnia 2011 roku, uwzględniający zmiany uchwalone przez ZWZA w dniu 21 marca 2011 roku i zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 25 maja 2011 roku.
Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu