Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport miesięczny - maj 2011 Mo-Bruk Spółka Akcyjna (PLMOBRK00013)

14-06-2011 21:56:57 | Bieżący | EBI | 31/2011
Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi przekazuje raport miesięczny za maj 2011

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

  • Wiktor Mokrzycki - Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Komunikacji


Załączniki:

RAPORT MIESIĘCZNY V-2011