Raporty Spółek ESPI/EBI

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZ VENO S.A. (PLVENO000016)

27-06-2011 23:14:00 | Bieżący | ESPI | 3/2011
oRB-W_ASO: Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZ

PAP
Data: 2011-06-27

Firma: VENO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • VENO_lista_ponad_5_procent_na_ZWZ_dnia_22-06-2011.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 3 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-06-27
  Skrócona nazwa emitenta
  VENO S.A.
  Temat
  Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZ
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
  Treść raportu:
  Zarząd VENO S.A. informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym na dzień 22 czerwca 2011 r. uczestniczyli następujący akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów podczas tego zgromadzenia - załącznik.
  Załączniki
  Plik Opis
  VENO_lista_ponad_5_procent_na_ZWZ_dnia_22-06-2011.pdf Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZ

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  VENO SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  VENO S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-203 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Bonifraterska 17
  _ulica_ _numer_
  22 332 59 29 22 203 53 93
  _telefon_ _fax_
  www.veno-sa.pl
  _e-mail_ _www_
  1132693199 141107326
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-06-27 Arkadiusz Kuich Prezes Zarządu Arkadiusz Kuich


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta VENO SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta VENO S.A.
  Tytul Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZ
  Sektor
  Kod 00-203
  Miasto Warszawa
  Ulica Bonifraterska
  Nr 17
  Tel. 22 332 59 29
  Fax 22 203 53 93
  e-mail
  NIP 1132693199
  REGON 141107326
  Data sporzadzenia 2011-06-27
  Rok biezacy 2011
  Numer 3
  adres www www.veno-sa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.