Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja dotycząca scalenia akcji i buy back akcji Spółki Blue Tax Group S.A. Blue Tax Group Spółka Akcyjna (PLBLTXG00010)

29-06-2011 16:44:54 | Bieżący | EBI | 53/2011
Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. informuje, że - zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.lutego 2011 - w następnym tygodniu zostanie wyznaczony termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, podczas którego poddana głosowaniu będzie uchwała dotycząca scalenia wszystkich akcji Spółki Blue Tax Group S.A. W porządku obrad planowanego NWZA znajdzie się również uchwała dotycząca buy back. W ocenie Zarządu Blue Tax Group S.A. akcje Spółki są obecnie niedowartościowane, stąd plany dotyczące skupu akcji. Ogólnie działania te mają na celu stabilizację kursu akcji Spółki, a także wiarygodną wycenę Spółki.
Szczegółowe informacje zostaną uwzględnione w ogłoszeniu NWZA, po ustaleniu jego terminu, o czym zawiadomimy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

  • Mirosław Stanisławski - Prezes Zarządu