Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

19-01-2012
Zarząd ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku. Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie odbywało się w następujących terminach:

Kwartalne:

- za IV kwartał 2011 r. - 14 lutego 2012 r.;
- za I kwartał 2012 r. - 15 maja 2012 r.;
- za II kwartał 2012 r. - 14 sierpnia 2012 r.;
- za III kwartał 2012 r. - 14 listopada 2012 r.;

Roczny:
- raport okresowy roczny za 2011 rok - 15 czerwca 2012

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.


PODSTAWA PRAWNA:

§ 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu