Raporty Spółek ESPI/EBI

Prognoza wyniku na rok 2012 BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

20-01-2012 16:03:02 | Bieżący | EBI | 2/2012
Zarząd Emitenta BIOGENED S.A. z siedzibą w Łodzi, przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wyników na 2012 rok.

Przychody ze sprzedaży : 35.400 tys. zł
Wynik finansowy netto : 2.200 tys. zł

Przy konstruowaniu prognozy na 2012 rok Spółka uwzględniła pozyskanie środków z emisji akcji serii E oraz realizację celów emisyjnych. Środki z emisji zostaną wykorzystane m.in. na zwiększenie działań marketingowych dla dermokosmetyków i suplementów diety oraz na wprowadzenie do obrotu leków z kategorii ośrodkowego układu nerwowego. Działania te pozwolą na osiągnięcie prognozowanych wyników.
Możliwość realizacji prognozy wyników finansowych będzie w znacznym stopniu uzależniona od rozwoju sytuacji na rynku w związku z obowiązywaniem od 1 stycznia 2012 roku znowelizowanej ustawy o refundacji leków oraz wprowadzaniu jej ewentualnych dalszych zmian.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu