Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki w dniu 29.06.2011 roku Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna (PLLRPSP00015)

30-06-2011 08:45:16 | Bieżący | EBI | 12/2011
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29.06.2011 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu rynku NewConnect".

  • Kamil Kita - Prezes Zarządu


Załączniki:

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 29.06.2011