Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

31-01-2012 15:51:24 | Bieżący | EBI | 3/2012
Zarząd Spółki Biogened S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2012 będą przekazywane w następujących terminach:

- Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku - dnia 14 lutego 2012 r.
- Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku - dnia 15 maja 2012 r.
- Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku - dnia 14 sierpnia 2012 r.
- Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku - dnia 14 listopada 2012 r.

- Raport roczny za 2011 rok - dnia 22 czerwca 2012 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych, będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu