Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu bieżącego numer 3/2012 dotycząca przekazywania raportów okresowych w 2012 r. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

31-01-2012 16:50:45 | Bieżący | EBI | 4/2012
Emitent dokonuje korekty raportu bieżącego nr 3/2012 z 31 stycznia 2012 r. dotyczącego terminów przekazywania raportów okresowych w 2012 r. W raporcie bieżącym nr 3/2012 jako dzień przekazania Raportu Rocznego za 2011 rok podano 22 czerwca 2012 r. Właściwa data przekazania raportu rocznego za rok 2011 to 30 kwietnia 2012 roku. Treść raportu bieżącego nr 3/2012 po korekcie:

"Zarząd Spółki Biogened S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2012 będą przekazywane w następujących terminach:

- Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku - dnia 14 lutego 2012 r.
- Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku - dnia 15 maja 2012 r.
- Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku - dnia 14 sierpnia 2012 r.
- Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku - dnia 14 listopada 2012 r.

- Raport roczny za 2011 rok - dnia 30 kwietnia 2012 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych, będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego."

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu