Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie istotnej umowy z PKN Orlen S.A. Onico Spółka Akcyjna (PLONCTR00028)

06-07-2011 17:12:28 | Bieżący | EBI | 20/2011
Zarząd ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał potwierdzenie o zawarciu umowy, której przedmiotem jest kupno paliw płynnych od spółki PKN Orlen S.A., celem dalszej odsprzedaży. Szacowana wartości umowy wynosi 8 700 000 złotych. Niniejsza umowa została podpisana na okres 3 miesięcy. Jej warunki nie odbiegają od standardowych warunków dla tego typu umów.
W ten sposób ONICO S.A. realizuje założenia i cele zawarte w Dokumencie Informacyjnym.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Turczyn - Prezes Zarządu