Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

14-02-2012
Zarząd ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent"), informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 roku. Raport za IV kwartał 2011 roku zostanie opublikowany w dniu 27 lutego 2012 r. Według informacji przekazanych przez Emitenta raportem bieżącym nr 1/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku, pierwotna data publikacji ww. raportu była przewidziana na 14 lutego 2012 r. Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego podyktowana jest przyczynami niezależnymi od Emitenta. Emitent wyjaśnia, iż wskutek nie zakończenia prac nad sprawozdaniem finansowym Emitenta konieczne jest przesunięcie publikacji Raportu Kwartalnego . Wobec powyższego niemożliwym jest dochowanie terminu publikacji raportu za IV kwartał 2011 roku wskazanego w raporcie bieżącym nr 1/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku .

Podstawa prawna: § 6 ust. 14. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu