Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport za IV kwartał 2011 roku BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

14-02-2012 19:37:57 | Kwartalny | EBI | 5/2012
Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport kwartalny za IV kwartał 2011