Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji - uzupełnienie informacji do raportu 22/2011 DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. (PLDAABH00013)

28-07-2011 09:29:56 | Bieżący | ESPI | 23/2011
oRB_ASO: Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji - uzupełnienie informacji do raportu 22/2011

PAP
Data: 2011-07-28

Firma: DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-28
Skrócona nazwa emitenta
DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji - uzupełnienie informacji do raportu 22/2011
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 22/2011 z dnia 27.07.2011 Zarząd Spółki informuje, że opisana w tymże raporcie transkacja była związana z wywiązaniem się przez Członka Zarządu z umowy zawartej w grudniu 2010 roku.

Treść raportu nr 22/2011 poniżej:

na podstawie uzyskanego przez Spółkę zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi otrzymanego w dniu 27 lipca 2011 roku, od Członka Zarządu Abbey House S.A. Zarząd Domu Aukcyjnego Abbey House S.A.. z siedzibą w Warszawie informuje, iż powziął informację o transakcjach zbycia akcji.

Z przekazanej informacji wynika, że podmiot zobowiązany:
- 26 lipca 2011 roku dokonał zbycia 10 275 akcji Emitenta po cenie jednostkowej za jeden walor 6,00 zł, Transakcji zawarto przez podmiot zobowiązany w trybie umowy cywilnoprawnej. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-867 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Al. Jana Pawła II 29
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-28 Jakub Kokoszka Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A.
Tytul Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji - uzupełnienie informacji do raportu 22/2011
Sektor
Kod 00-867
Miasto Warszawa
Ulica Al. Jana Pawła II
Nr 29
Tel.
Fax
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2011-07-28
Rok biezacy 2011
Numer 23
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.