Raporty Spółek ESPI/EBI

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect ARRINERA Spółka Akcyjna (PLABNET00019)

04-08-2011 23:50:09 | Bieżący | EBI | 2/2011
Zarząd abeoNET S.A. informuje, że w dniu wczorajszym został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect następujących instrumentów finansowych Emitenta:
1) 200.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 gr każda,
2) 400.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 50 gr każda.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Robert Wist - Prezes Zarządu