Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za IV Kwartał 2011 r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

27-02-2012 07:13:46 | Kwartalny | EBI | 3/2012
Zarząd ASSETUS S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" publikuje raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku. W załączeniu treść raportu.
  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu
  • Sylwia Gola - V-ce Prezes Zarządu


Załączniki:

ASSETUS S.A. raport (IV kwartał 2011) --