Raporty Spółek ESPI/EBI

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Montu Holding S.A. za IIQ 2011r. Aforti Holding Spółka Akcyjna (PLMNTHL00016)

14-08-2011 23:03:37 | Kwartalny | EBI | 8/2011
Zarząd Montu Holding S.A. podaje w załączeniu raport okresowy za IIQ 2011 roku.

Podstawa prawna: Załącznik nr 3, Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect".

  • Piotr Łysiak - Prezes Zarządu


Załączniki:

Sprawozdanie Zarządu Montu Holding za II kw 2011_14082011r