Raporty Spółek ESPI/EBI

Prognoza wyników finansowych Spółki za I kwartał 2012 roku BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

13-04-2012 18:37:46 | Bieżący | EBI | 7/2012
Zarząd Biogened S.A. na podstawie wstępnych danych finansowych za I kwartał 2012 roku przekazuje informację dotyczącą szacowanych przychodów ze sprzedaży oraz prognozę wyniku finansowego za I kwartał 2012 roku.

Spółka szacuje, że za I kwartał 2012 roku uzyskane przychody netto ze sprzedaży wyniosą
7.985 tys. zł a zysk netto 515 tys. zł. W porównywalnym okresie, obejmującym I kwartał 2011 r., spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 6.493 tys. zł, natomiast zysk netto wyniósł 200 tys. zł. Oznacza to, iż w I kwartale 2012 roku, w stosunku do I kwartału roku 2011 przychody netto ze sprzedaży wzrosły o 22,9 %, a zysk netto wzrósł o 157,5 %.
Uzyskane przychody ze sprzedaży w I kwartale 2012 roku stanowić będą według szacunków Spółki ponad 22,56% rocznych prognozowanych przychodów ze sprzedaży, a wynik finansowy netto ponad 23,41% szacowanego rocznego zysku netto za 2012 rok (zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2012 przekazanym w dniu 20.01.2012 r.

W zawiązku z osiągniętymi wynikami finansowymi za I kwartał 2011 r. Spółka podtrzymuje prognozy finansowe na cały 2012 r., które zostały podane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 2/2012.

Wskazane wyniki osiągnięto dzięki podjętym w minionym roku działaniom o charakterze organizacyjnym oraz umiejętności wykorzystania wiedzy wynikającej z nowych przepisów i praktyki jej stosowania w stosunku do producentów. Spółka jest dzięki temu w stanie, w znacznie większym stopniu realizować założenia dotyczące prowadzenia działalności operacyjnej.
Ponadto, posiadanie przez Spółkę w portfolio produktowym, obok leków, także suplementów diety oraz dermokosmetyków, zapewnia bezpieczną podstawę działalności i źródło generowania przychodów zarówno z obecnych produktów jak i nowo wdrażanych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu