Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport miesięczny za sierpień 2011 roku AZTEC International Spółka Akcyjna (PLAZTEC00011)

14-09-2011 13:53:50 | Bieżący | EBI | 19/2011
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Aztec International S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc sierpień 2011 r.

  • Rafał Cędrowski - Dyrektor Finansowy


Załączniki:

Raport miesięczny za sierpień 2011 roku