Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2011 Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna (PLNWCFR00012)

16-09-2011 18:30:09 | Bieżący | EBI | 6/2011
Zarząd Nowoczesna Firma SA poniżej podaje harmonogram przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2011:

Raporty kwartalne:
- za III kwartał 2011 roku - 14.11.2011 roku


Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Dorota Mrówka - Członek Zarządu