Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 23.09.2011 r. mPay Spółka Akcyjna (PLMPAY000017)

23-09-2011 17:11:52 | Bieżący | EBI | 2/2011
Zarząd MPAY SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 23 września 2011 roku, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

PODSTAWA PRAWNA:
§4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Warsicki - Prezes Zarządu


Załączniki:

WZ mPay MSR_2011_EBI