Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za I Kwartał 2012 r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

15-05-2012 11:05:49 | Kwartalny | EBI | 4/2012
Zarząd ASSETUS S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" publikuje raport kwartalny za I kwartał 2012 roku. W załączeniu treść raportu.  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu
  • Sylwia Gola - V-ce Prezes Zarządu


Załączniki:

Assetus S.A. Raport (I kwartał 2012)