Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport za I kwartał 2012 roku BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

15-05-2012
Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012 roku

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport kwartalny za I kwartał 2012