Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu bieżącego Nr 2/2011 POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A. (PLPAR0000010)

11-10-2011 12:32:43 | Bieżący | ESPI | 4/2011
oRB_ASO: Korekta raportu bieżącego Nr 2/2011

PAP
Data: 2011-10-11

Firma: POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2011
Data sporządzenia: 2011-10-11
Skrócona nazwa emitenta
POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego Nr 2/2011
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Polska Akademia Rachunkowości SA _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 7 października 2011 roku opublikował raport bieżący ESPI Nr 2/2011 "Ujawnienie, w trybie art.70 pkt 1 _ Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki", w treści którego omyłkowo podana została liczba Akcji serii "I" Spółki, obejmowana przez Akcjonariusza Spółki, Taxus Fund SA w Łodzi, co, w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii "I", spowodowało zmianę stanu posiadania akcji Spółki przez tego Akcjonariusza. Prawidłowa ilość akcji obejmowanych przez Taxus Fund SA w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii "I" wynosi 2.529.012 sztuk akcji. Powyższa pomyłka była spowodowana oczywistą pomyłką pisarską.
Pierwotna _błędna_ treść informacji podanej w raporcie bieżącym ESPI Nr 2/2011:
"_…_ w łącznej liczbie 2.529.000 sztuk akcji _…_"
Aktualna _właściwa_ treść informacji podanej w raporcie bieżącym ESPI Nr 2/2011:
"_…_ w łącznej liczbie 2.529.012 sztuk akcji _…_"
Pozostała treść raportu bieżącego ESPI Nr 2/2011 pozostaje bez zmian.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Jarosław Jermalonek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A.
Tytul Korekta raportu bieżącego Nr 2/2011
Sektor
Kod 90-113
Miasto Łódź
Ulica Traugutta
Nr 25 l. 1216
Tel.
Fax
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2011-10-11
Rok biezacy 2011
Numer 4
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.