Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta prognoz PCZ S.A. na lata 2011-2014 PCZ Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej (PLPCZ0000027)

14-10-2011 23:13:38 | Bieżący | EBI | 34/2011
Zarząd Spółki PCZ S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w związku z podpisaniem umowy z Ministrem Skarbu Państwa na zakup od Skarb Państwa 4.709.000 akcji Centrali Farmaceutycznej Cefarm S.A. z Warszawy, stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego dokonuje korekty prognoz opublikowanych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 19-07-2011 r. Korekta prognoz wynika z faktu, że zakup Centrali Farmaceutycznej Cefarm S.A. z Warszawy wpływa znacząco na wzrost prognozowanych przychodów i zysku zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych.
Nowe prognozy jednostkowe i skonsolidowane PCZ S.A. na lata 2011-2014 stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Katarzyna Choinka - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Prognoza jednostkowa i skonsolidowana PCZ S.A. na lata 2011-2014-1