Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Hefal Serwis Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLHFLSW00013)

19-10-2011 09:19:36 | Bieżący | EBI | 56/2011
Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. informuje, iż w dniu 18.10.2011 roku otrzymał informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki na wykonanie zadania pod nazwą "Usługi kultury, sportu i rekreacji poprzez dostawę, montaż i demontaż sztucznego lodowiska w Grodzisku Wielkopolskim".

Wartość oferty: 201.154,20 zł brutto.

O zawarciu umowy na przedmiotowe zadanie Zarząd Spółki poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
  • ALEKSANDER CIEŚLAR - PREZES ZARZĄDU
  • DOMINIKA GOŁĘBIEWSKA - PROKURENT