Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzyskanie dostępu do systemu EBI Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

28-10-2011 11:40:23 | Bieżący | EBI | 1/2011
Zarząd Graphic S.A. informuje, iż w dniu 28.10.2011 roku uzyskał dostęp do systemu przekazywania raportów bieżących oraz okresowych EBI, na podstawie decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku z powyższym od dnia 28.10.2011 roku Graphic S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna:
§ 10 Załącznik do Uchwały Nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 r. "Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst oraz informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację Catalyst".


  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu