Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2011 roku Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

28-10-2011 11:47:35 | Bieżący | EBI | 2/2011
Zarząd Graphic S.A. ("Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku - 14 listopada 2011 roku

Ewentualna zmiana daty przekazania raportu okresowego będzie podana do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu