Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o nabyciu akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej Spółki. MILKPOL S.A. (PLMLKPL00012)

31-10-2011 14:11:40 | Bieżący | ESPI | 14/2011
oRB_ASO: Informacja o nabyciu akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej Spółki.

PAP
Data: 2011-10-31

Firma: MILKPOL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2011
Data sporządzenia: 2011-10-31
Skrócona nazwa emitenta
MILKPOL S.A.
Temat
Informacja o nabyciu akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd "Milkpol" SA _Spółka_ informuje, iż Spółka powzięła wiadomość, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcji nabycia akcji Spółki dokonanej przez Pana Mirosława Nowaka – Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Transakcja nabycia akcji Spółki została dokonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO BP SA, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, na sesji w dniu 28 października 2011 roku _nabycie 22.200 akcji po cenie 1,35 zł za jedną akcję_.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MILKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MILKPOL S.A. handel
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
97-318 Czarnocin
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Główna 162
_ulica_ _numer_
_44_ 616 62 13 _44_ 616 51 82
_telefon_ _fax_
milkpol@milkpol.com.pl milkpol.com.pl
_e-mail_ _www_
7710106183 004703448
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-31 Wiesław Niedziałek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MILKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MILKPOL S.A.
Tytul Informacja o nabyciu akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej Spółki.
Sektor handel
Kod 97-318
Miasto Czarnocin
Ulica Główna
Nr 162
Tel. (44) 616 62 13
Fax (44) 616 51 82
e-mail milkpol@milkpol.com.pl
NIP 7710106183
REGON 004703448
Data sporzadzenia 2011-10-31
Rok biezacy 2011
Numer 14
adres www milkpol.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.