Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport Roczny za okres 01.01.2011 - 31.12.2011 r. - Sprawozdanie finansowe ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

06-06-2012 12:36:31 | Roczny | EBI | 7/2012
Sprawozdanie Finansowe jednostkowe i skonsolidowane spółki ASSETUS S.A. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. , wraz z Opinią i Raportem z Badania Sprawozdania Finansowego spółki ASSETUS S.A. i Grupy Kapitałowej ASSETUS S.A. , za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Kancelarii Biegłych Rewidentów "Global Audit Partner" Sp. z o.o..

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu
  • Sylwia Gola - V-ce Prezes Zarządu


Załączniki:

Sprawozdanie Finansowe Assetus S.A. 2011

Sprawozdanie Finansowe Grupa Kapitałowa Assetus S.A. 2011

Zasady ładu korporacyjnego Assetus S.A. 2011

Sprawozdanie Zarządu Assetus S.A. 2011 r.