Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki ASSETUS S.A. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

06-06-2012
Emitent podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 6 czerwca 2012 roku otrzymał pisemne oświadczenie Pana Piotra Wiaderka Prezesa Zarządu o rezygnacji ze sprawowanej przez niego funkcji. Oświadczenie zostało złożone też na ręce Rady Nadzorczej Spółki. Pan Piotr Wiaderek nie podał przyczyn składanej rezygnacji.
W związku z powyższą rezygnacją Pan Piotr Wiaderek z dniem dzisiejszym przestał być członkiem Zarządu i obecnie jedynym członkiem Zarządu Spółki jest Pani Sylwia Gola.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Sylwia Gola - V-ce Prezes Zarządu