Raporty Spółek ESPI/EBI

Przydział akcji serii G - dojście emisji do skutku Baltic Ceramics Investments Spółka Akcyjna (PLINPNT00013)

09-11-2011 13:52:32 | Bieżący | EBI | 30/2011
Zarząd IN POINT S.A. informuje, iż w dniu 9 listopada 2011 roku dokonał przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii G i w związku z powyższym emisja akcji serii G doszła do skutku.
Inwestorzy objęli 100% akcji oferowanych w ramach Oferty Publicznej tj. 1.256.334 akcji serii G.
Zarząd Spółki IN POINT S.A. jednocześnie informuje, że szczegółowy raport, o którym mowa w § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zostanie przekazany w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia dokonania przydziału akcji serii G.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Kamil Kuchta - Prezes Zarzadu