Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w składzie Zarządu Spółki ASSETUS S.A. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

06-06-2012
Emitent podaje do publicznej wiadomości, iż w Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu dzisiejszym tj. 6 czerwca 2012 roku uchwałę w sprawie zmiany w składzie Zarządu Spółki ASSETUS S.A.. Rada Nadzorcza w związku ze złożoną przez dotychczasowego Prezesa Zarządu Piotra Wiaderek rezygnacją powołała Panią Sylwię Gola sprawującą dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu na stanowisko nowego Prezesa Zarządu Spółki.
W związku z powyższym Pani Sylwa Gola od dnia dzisiejszego jest jedynym członkiem Zarządu Spółki i sprawuje funkcję Prezesa Zarządu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu