Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Biogened S.A. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

06-06-2012 14:50:58 | Bieżący | EBI | 13/2012
Zarząd Biogened S.A. informuje, iż otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie z dniem 4 czerwca 2012 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 11.441.850,00 zł do kwoty 13.115.550,00 zł, tj. o 167.370 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 zł każda akcja.

Obecnie kapitał zakładowy Biogened S.A. dzieli się więc na 1.311.555 sztuk akcji zwykłych, a aktualna struktura kapitału przedstawia się następująco:

· 741.530 Akcji zwykłych na okaziciela serii A

· 300.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii B

· 100.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii C

· 2.655 Akcji zwykłych na okaziciela serii D

· 167.370 Akcji zwykłych na okaziciela serii E

Tym samym w związku z dokonanym wpisem podwyższenia kapitału zakładowego zmieniła się § 4 ust. 1 treści Statutu Biogened S.A. w następującym zakresie:

Było:

§ 4 ust 1. statutu

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.441.850,00 i dzieli się na 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł każda."


Jest:

§ 4 ust. 1 statutu

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.115.550,00 zł i dzieli się na 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000, 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł każda."


Podstawa prawna raportu:

§ 3 ust. 2 pkt. 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu