Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie istotnej umowy i rozpoczęcie projektu HipoDirect Finhouse Spółka Akcyjna (PLFINHS00018)

09-11-2011 16:02:09 | Bieżący | EBI | 26/2011
Zarząd Finhouse S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał ze stałym podwykonawcą usług programistycznych, firmą E-line z Zielonej Góry, umowę o wykonanie systemu informatycznego o nazwie "Finhouse HipoDirect" i przekazanie majątkowych praw autorskich do Systemu.

System "Finhouse HipoDirect" jest dedykowanym autorskim rozwiązaniem, które umożliwi obsługę zewnętrznych, internetowych platform sprzedażowych kredytów hipotecznych dla klientów bezpośrednich. Dzięki temu rozwiązaniu, Emitent będzie mógł uzyskać dodatkowe przychody z tytułu dostarczania zewnętrznym podmiotom (takim jak: pośrednicy finansowi, banki, operatorzy portali finansowych) rozwiązania technologicznego i logistycznego umożliwiającego pozyskiwanie poprzez internet klientów zainteresowanych kredytami. Rozwiązanie to umożliwi bezpośrednią weryfikację dostępności ofert kredytów hipotecznych przez samych klientów na portalach.

Kryterium uznania umowy za istotną jest prognozowany istotny jej wpływ na wyniki finansowe Emitenta w 2012 roku i w kolejnych latach. Wdrożenie nowego rozwiązania umożliwi także Emitentowi realizację własnego portalu kredytowego w domenie DoradcaHipoteczny.pl, a więc realizację jednego z projektów opisanych w Dokumencie informacyjnym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane
w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Artur Luterek - Prezes Zarządu