Raporty Spółek ESPI/EBI

Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2011 roku SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna (PLSMSKH00019)

09-11-2011 18:32:38 | Kwartalny | EBI | 20/2011
Zarząd SMS Kredyt Holding SA przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2011 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu


Załączniki:

SMS Kredyt Holding S.A. Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał