Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie Raportu Rocznego za okres 01.01.2011 - 31.12.2011 r. - Sprawozdanie finansowe ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

06-06-2012 16:08:00 | Roczny | EBI | 10/2012
Zarząd Spółki niniejszym dokonuje korekty raportu nr 7/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. , ponieważ do wymienionego raportu omyłkowo nie została dołączona opinia biegłego rewidenta. Wobec powyższego, Zarząd Spółki uzupełnia raport roczny poprzez dołączenie opinii biegłego rewidenta. Opinia biegłego rewidenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu


Załączniki:

Opinia biegłego rewidenta Assetus S.A.