Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za III kwartał 2011 r. Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

14-11-2011 17:42:02 | Kwartalny | EBI | 3/2011


Zarząd Graphic S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2011 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport za 3 kwartał 2011