Raporty Spółek ESPI/EBI

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Montu Holding S.A. za IIIQ 2011r. Aforti Holding Spółka Akcyjna (PLMNTHL00016)

14-11-2011 23:31:27 | Kwartalny | EBI | 20/2011
Zarząd Montu Holding S.A. podaje w załączeniu raport okresowy za IIIQ 2011 roku.

Podstawa prawna: Załącznik nr 3, Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect".

  • Piotr Łysiak - Prezes Zarządu


Załączniki:

Sprawozdanie Zarządu Montu Holding za III kw 2011_14112011r