Raporty Spółek ESPI/EBI

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

17-11-2011 15:51:18 | Bieżący | EBI | 5/2011
Zarząd Graphic S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 1408/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 listopada 2011 r., wyznaczony został pierwszy dzień notowań dla:
a) 409.100 (czterystu dziewięciu tysięcy stu) akcji serii B,
b) 179.427 (stu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu dwudziestu siedmiu) akcji serii C;
na 18 listopada 2011 roku. Akcje Spółki będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą "GRAPHIC" i oznaczeniem "GRP".

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu