Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

21-06-2012 20:44:41 | Bieżący | EBI | 15/2012
Emitent informuje, że w związku z podjętymi w dniu 20 czerwca 2012 r. uchwałami ZWZA Biogened S.A. dokonały się następujące zmiany w składzie organu zarządzającego i nadzorczego Emitenta.

W związku z upływem kadencji dotychczasowego Prezesa Zarządu - Jacka Płucienniczaka, funkcję Prezesa Zarządu przejął dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Biogened S.A.- Andrzej Grzegorzewski.

Jacek Płucienniczak nadal pozostanie związany ze Spółką na stanowisku Dyrektora Operacyjnego Biogened S.A. i będzie odpowiedzialny za działania spółki w zakresie Business Development, Product Development, działania Logistyki, Produkcji i Kontroli Jakości - Zapewnienia Jakości oraz za monitoring kosztów zgodny z założonym budżetem spółki.

Obecny skład Zarządu Biogened S.A. przedstawia się więc następująco:
- Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
- Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu

Pan Andrzej Grzegorzewski jest przedsiębiorcą z wieloletnim doświadczeniem w branży. W załączeniu Spółka przedstawia życiorys nowego Prezesa Zarządu.

Ponadto w związku z upływem kadencji Marka Stefańczyka - członka Rady Nadzorczej - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20.06.2012 dokonało zmian w jej składzie w związku z którymi obecny skład Rady Nadzorczej Biogened S.A. przedstawia się więc następująco:

- Urszula Grzegorzewska - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Andrzej Kuźma - Członek Rady Nadzorczej
- Andrzej Możyszek - Członek Rady Nadzorczej
- Anna Kowalska - Członek Rady Nadzorczej
- Sylwia Grzegorzewska - Członek Rady Nadzorczej


Podstawa prawna: § 3ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".


  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
  • Dorota Skorupa - Prokurent


Załączniki:

Andrzej Grzegorzewski-życiorys