Raporty Spółek ESPI/EBI

Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Assetus S.A. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

26-06-2012

Zarząd ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 25 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 10/06/2012 odwołało z Rady Nadzorczej Spółki Panią Monikę Jabłońską. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 11/06/2012 powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Wiaderek.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 w zw. z § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.


  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu