Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki GRAPHIC S.A. (PLGRPHC00016)

30-11-2011 14:00:26 | Bieżący | ESPI | 2/2011
oRB-W_ASO: Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

PAP
Data: 2011-11-30

Firma: GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • wdm_zawiadomienie.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 2 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-11-30
  Skrócona nazwa emitenta
  GRAPHIC S.A.
  Temat
  Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Graphic S.A. informuje, iż w dniu 29.112011 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.
  Załączniki
  Plik Opis
  wdm_zawiadomienie.pdf zawiadomienie

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-11-30 Tomasz Mol Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
  Symbol Emitenta GRAPHIC S.A.
  Tytul Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki
  Sektor
  Kod 40-105
  Miasto Katowice
  Ulica Węglowa
  Nr 7
  Tel. 032 254 97 73
  Fax 032 254 97 73
  e-mail
  NIP 634 277 35 30
  REGON
  Data sporzadzenia 2011-11-30
  Rok biezacy 2011
  Numer 2
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.