Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta (uzupełnienie) treści Raportu ESPI Nr 23/2011 CERABUD S.A. (PLCRBUD00016)

22-12-2011 22:50:19 | Bieżący | ESPI | 24/2011
oRB-W_ASO: Korekta (uzupełnienie) treści Raportu ESPI Nr 23/2011

PAP
Data: 2011-12-22

Firma: CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • RB_ESPI_23-2011_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ__Zal_1_.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 24 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-12-22
  Skrócona nazwa emitenta
  CERABUD S.A.
  Temat
  Korekta _uzupełnienie_ treści Raportu ESPI Nr 23/2011
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi _"Spółka"_, informuje niniejszym – w nawiązaniu do treści Raportu Bieżącego ESPI Nr 23/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku "Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cerabud SA" – że w wyniku przeoczenia, do treści wskazanego Raportu Bieżącego ESPI Nr 23/2011 nie załączono przez pomyłkę pliku zawierającego pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki _załączając jedynie plik PDF zawierający projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki_.
  W związku z powyższym, Spółka dokonuje korekty _uzupełnienia_ treści Raportu Bieżącego ESPI Nr 23/2011, poprzez dołączenie do niniejszego raportu brakującego pliku PDF, zawierającego pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane, zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki _http://www.cerabud.pl_, a także:
  _1_ w drodze publikacji Raportu Bieżącego ESPI Nr 23/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku "Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cerabud SA" – zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz
  _2_ w drodze publikacji Raportu Bieżącego EBI Nr 37/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku "Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cerabud SA", tj. w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.cerabud.pl

  Załączniki
  Plik Opis
  RB_ESPI_23-2011_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ__Zal_1_.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  CERABUD S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  90-437 Łódź
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  al. Kościuszki 80/82 lok.604
  _ulica_ _numer_
  _042_ 298-51-29 _042_ 298-51-28
  _telefon_ _fax_
  k.marciniak@cerabud.pl www.cerabud.pl
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-12-22 Krzysztof Marciniak Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta CERABUD S.A.
  Tytul Korekta (uzupełnienie) treści Raportu ESPI Nr 23/2011
  Sektor
  Kod 90-437
  Miasto Łódź
  Ulica al. Kościuszki
  Nr 80/82 lok.604
  Tel. (042) 298-51-29
  Fax (042) 298-51-28
  e-mail k.marciniak@cerabud.pl
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2011-12-22
  Rok biezacy 2011
  Numer 24
  adres www www.cerabud.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.