Raporty Spółek ESPI/EBI

Komunikat odnośnie prognoz finansowych za 2011 i 2012 r. Richter Med SA (PLRCHTM00016)

23-12-2011 12:26:47 | Bieżący | EBI | 14/2011
Zarząd RICHTER MED S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż prognozy finansowe na rok 2011 nie zostaną zrealizowane w związku z przesunięciem trendu inwestycyjnego w czasie a nie na spadek poziomu inwestycji w szpitalach.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż Spółka nie będzie publikowała prognoz na rok 2012.


  • Anna Richter - Prezes Zarządu
  • Paweł Richter - Dyrektor Generalny ds. Strategii i Rozwoju Grupy