Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

09-01-2012 11:52:28 | Bieżący | EBI | 1/2012
Zarząd Graphic S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2011 r. - 14 luty 2012 roku;
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2012 r. - 15 maj 2012 roku;
- raport okresowy roczny za 2011 r. - 31maj 2012 roku;
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2012 r. - 14 sierpień 2012 roku;
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2012 r. - 14 listopad 2012 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu