Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za II Kwartał 2012 r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

14-08-2012 15:15:49 | Kwartalny | EBI | 14/2012
Zarząd ASSETUS S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" publikuje raport kwartalny za II kwartał 2012 roku. W załączeniu treść raportu.

  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport II kwartał 2012