Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zawartych transakcjach nabycia akcji przez Prezesa Zarządu ATC CARGO S.A. (PLATCRG00013)

02-02-2012 11:30:16 | Bieżący | ESPI | 3/2012
oRB_ASO: Informacja o zawartych transakcjach nabycia akcji przez Prezesa Zarządu

PAP
Data: 2012-02-02

Firma: ATC CARGO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-02
Skrócona nazwa emitenta
ATC CARGO S.A.
Temat
Informacja o zawartych transakcjach nabycia akcji przez Prezesa Zarządu
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ATC Cargo S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 01 lutego 2012 roku w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Emitent powziął informację o transakcjach nabycia 3.522 akcji Spółki za średnią cenę 6,07 zł przez Pana Artura Jadeszko – Prezesa Zarządu ATC Cargo S.A. zawartych w okresie od 11.01.2012r. do 01.02.2012r., których suma wartości przekroczyła kwotę 5.000 euro.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ATC CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ATC CARGO S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
81-212 Gdynia
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Hutnicza 3
_ulica_ _numer_
_58_ 699 99 20 _58_ 699 99 50
_telefon_ _fax_
l.dziewierska@atc-cargo.pl www.atc-cargo.pl
_e-mail_ _www_
958-153-10-10 220262540
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-02 WIKTOR BĄK Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta ATC CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ATC CARGO S.A.
Tytul Informacja o zawartych transakcjach nabycia akcji przez Prezesa Zarządu
Sektor
Kod 81-212
Miasto Gdynia
Ulica Hutnicza
Nr 3
Tel. (58) 699 99 20
Fax (58) 699 99 50
e-mail l.dziewierska@atc-cargo.pl
NIP 958-153-10-10
REGON 220262540
Data sporzadzenia 2012-02-02
Rok biezacy 2012
Numer 3
adres www www.atc-cargo.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.