Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwała KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii B FON Ecology Spółka Akcyjna (PLFONEC00017)

03-02-2012 09:46:48 | Bieżący | EBI | 15/2012
Zarząd FON ECOLOGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 01.02.2012r. wydana została przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwała w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii B Emitenta.

Uchwałą nr 75/2012 z dnia 01.02.2012r. Zarząd KDPW S.A. w Warszawie dokonał warunkowej rejestracji 108.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,10 zł każda. Warunkiem rejestracji jest otrzymanie przez Depozyt dokumentów potwierdzających wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii B w alternatywnym systemie obrotu.

Pełna treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.


  • Sylwia Szwed - Prezes Zarządu


Załączniki:

0075