Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy z "Gorazda, Świstuń, Wątroba i Wspólnicy adwokaci i radcowie prawni" sp. k. z siedzibą w Krakowie Runicom Spółka Akcyjna (PLRUNCM00012)

10-02-2012 08:29:29 | Bieżący | EBI | 16/2012
Zarząd RUNICOM S.A. informuje, iż w związku z planowanym wprowadzeniem wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w dniu 10 lutego 2012 roku podpisana została umowa z "Gorazda, Świstuń, Wątroba i Wspólnicy adwokaci i radcowie prawni" sp. k. z siedzibą w Krakowie.

Przedmiotem umowy jest doradztwo prawne w związku z planowanym projektem wprowadzenia akcji RUNICOM S.A., w tym m. in. przygotowania harmonogramu, uchwał organów Spółki oraz części prawnych prospektu emisyjnego.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Małgorzata Usakowska-Bilska - Prezes Zarządu