Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za IV kwartał 2011r. Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

14-02-2012 14:58:12 | Kwartalny | EBI | 2/2012
Zarząd GRAPHIC S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2011r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

GRAPHIC raport kwartalny za 4Q 2011